Seminar Pemahaman Terhadap Pengemaskinian Terkini Akta Hakmilik STRATA 1985: Pembangunan Dan Pengurusan STRATA

‚ÄčPEMBANGUNAN-DAN-PENGURUSAN-STRATA-(AKTA-HAK-MILIK-STRATA-DAN-AKTA-PENGURUSAN-STRATA)-2018.jpg

PEMBANGUNAN-DAN-PENGURUSAN-STRATA-(AKTA-HAK-MILIK-STRATA-DAN-AKTA-PENGURUSAN-STRATA)-2018---2.jpg 

Attachments
Created at 08/03/2018 11:20 by Norfaliza binti Wagiman
Last modified at 08/03/2018 11:35 by Norfaliza binti Wagiman