World Bank Iktiraf Usaha Kerajaan Mentransformasi Pengurusan Tanah

Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar mendapat pengiktirafan darI World Bank atas usaha kerajaan mentransformasi Pengurusan Tanah.

WORLD BANK IKTIRAF USAHA KERAJAAN TRANSFORMASI PENGURUSAN HUTAN.jpg

Attachments
Created at 16/11/2017 12:17 by Norhasni binti Idris
Last modified at 16/11/2017 12:28 by Norhasni binti Idris