Skip Ribbon Commands Skip to main content
Bahasa Melayu | English | Bahasa Lain Besarkan Saiz Teks Saiz Teks Asal Kecilkan Saiz Teks Teks Biru Teks Hijau Teks Merah Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap Tema Oren Tema Hijau Portal Asal Tanda Halaman Ini

Manual & Prosedur Kualiti MS ISO 9001 : 2008

  
  
COVER MANUAL KUALITI.pdf
  
MANUAL KUALITI.pdf
  
MUKA HADAPAN PROSEDUR KUALITI MS ISO 9001-2008 NRE.pdf
  
PK.NRE (D) - 01 MENGGUBAL  MEMINDA DASAR.pdf
  
PK.NRE (D) - 02 MENGGUBAL MEMINDA AKTA.pdf
  
PK.NRE (D) - 03 MEMANTAU PELAKSANAAN DASAR AKTA.pdf
  
PK.NRE (PA) - 01 PENYERTAAN KE MESYUARAT PERSIDANGAN ANTARABANGSA.pdf
  
PK.NRE (AP) - 01 PENGELUARAN PERMIT EKSPORT MINERAL DAN PELBAGAI BAHAN BATUAN.pdf
  
PK NRE (PS) - 01 KAWALAN DOKUMEN.pdf
  
PK.NRE (PS) - 02 KAWALAN REKOD.pdf
  
PK.NRE (PS) - 03 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN.pdf
  
PK NRE (PS) - 04 PENGURUSAN LATIHAN.pdf
  
PK.NRE (PS) - 05 PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN TAHUNAN.pdf
  
PK NRE (PS) - 06 PENYELENGGARAAN PERALATAN PEJABAT.pdf
  
PK.NRE (PS) - 07 PENYELENGGARAAN PEMULIHAN DAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PERALATAN ICT.pdf
  
PK.NRE (PS) - 08 PEROLEHAN BEKALAN DAN PERALATAN.pdf
  
PK.NRE (PS) - 09 AUDIT DALAM.pdf
  
PK.NRE (PS) - 10 PENGURUSAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN.pdf
  
PK.NRE (PS) - 11 KAWALAN KE ATAS PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI KEPERLUAN YANG DITETAPKAN.pdf
  
PK.NRE (PS) - 12 TINDAKAN PEMBETULAN, PENCEGAHAN DAN PENAMBAHBAIKAN.pdf
  
Portal Rasmi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar