Skip Ribbon Commands Skip to main content
Bahasa Melayu | English | Bahasa Lain Besarkan Saiz Teks Saiz Teks Asal Kecilkan Saiz Teks Teks Biru Teks Hijau Teks Merah Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap Tema Oren Tema Hijau Portal Asal Tanda Halaman Ini

Tanah, Ukur Dan Pemetaan

 
 
 
OBJEKTIF
  • Memastikan pelaksanaan pentadbiran tanah serta perkhidmatan ukur dan pemetaan adalah menepati dasar Kerajaan.
  • Menjadikan Majlis Tanah Negara sebagai satu forum yang berkesan dalam memastikan keseragaman dan kemantapan pentadbiran tanah negara.
FUNGSI  
  • Menggubal/menyelaras penggubalan/pindaan dasar/undang-undang/ peraturan berkaitan tanah, ukur dan pemetaan.
  • Mengawal selia/memantau pelaksanaan dasar/undang-undang/ peraturan dan keputusan-keputusan Kerajaan mengenai tanah, ukur dan pemetaan.
  • Membantu anggota pentadbiran dalam melaksanakan kuasa-kuasa dan fungsi di bawah undang-undang/peraturan berkaitan tanah, ukur dan pemetaan.
  • Menyelaras tindakan-tindakan susulan ke atas arahan Kabinet/ isu-isu berbangkit mengenai tanah, ukur dan pemetaan di kalangan Jabatan/Agensi Kementerian. 
  • Mengurus setia/menyelaras pengurusan mesyuarat-mesyuarat persempadanan antarabangsa Malaysia dan antara negeri-negeri.
  • Mengurus setia Majlis Tanah Negara (MTN).

 

 

Portal Rasmi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar