Skip Ribbon Commands Skip to main content
Bahasa Melayu | English | Bahasa Lain Besarkan Saiz Teks Saiz Teks Asal Kecilkan Saiz Teks Teks Biru Teks Hijau Teks Merah Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap Tema Oren Tema Hijau Portal Asal Tanda Halaman Ini

Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan

 

 
 

OBJEKTIF

Untuk memastikan kemajuan dalam sektor perhutanan dan kawasan hutan dipelihara serta dibangunkan bagi mencapai objektif pengurusan hutan secara berkekalan dan memelihara kestabilan alam sekitar.
 
FUNGSI

Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar dan strategi berkaitan biodiversiti dan perhutanan.

  • Mengimbangi usaha konservasi dan penjanaan ekonomi dalam pengurusan biodiversiti dan perhutanan.
  • Menjalin kerjasama di peringkat antarabangsa bagi menjaga kepentingan negara dalam bidang biodiversiti dan perhutanan.
  • Menentukan pengurusan hutan secara berkekalan bagi memastikan bekalan sumber kayu-kayan mencukupi untuk keperluan dan kestabilan alam sekitar terpelihara.
  • Meningkatkan usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan perhutanan dan keluaran hutan supaya keluaran hutan dapat digunakan secara optimum dan dipelbagaikan kegunaannya.
  • Meningkatkan prestasi pengurusan hutan berdasarkan kriteria dan petunjuk Malaysia atau MC&I selaras dengan strategi dan dasar negara.
  • Mengekalkan dan menambahkan peranan sektor biodiversiti dan perhutanan selaras dengan objektif penghijauan negara dan alam sejagat sebagaimana persetujuan dalam forum-forum antarabangsa.
  • Mempertingkatkan dan mempromosikan kepentingan biodiversiti kepada masyarakat umum. 
     
  
 
 
Portal Rasmi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar