Skip Ribbon Commands Skip to main content
Bahasa Melayu | English | Bahasa Lain Besarkan Saiz Teks Saiz Teks Asal Kecilkan Saiz Teks Teks Biru Teks Hijau Teks Merah Tukar Kontras ke Cerah Tukar Kontras ke Asal Tukar Kontras ke Gelap Tema Oren Tema Hijau Portal Asal Tanda Halaman Ini

Pengurusan Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim

 
 
 
 
OBJEKTIF
 
Mewujudkan satu kerangka dasar yang menyeluruh bagi memastikan alam sekitar yang sihat, bersih, selamat dan produktif bagi mencapai pembangunan lestari. Bahagian ini juga bertanggungjawab memastikan kepentingan negara dalam isu-isu alam sekitar serantau dan sejagat dilindungi.
 
FUNGSI 
  • Merancang, merumus dan menyelaraskan perlaksanaan dasar, strategi dan program alam sekitar;
  • Menyelaraskan perlaksanaan Perjanjian Alam Sekitar Pelbagai Hala (Multilateral Environmental Agreements, MEAs);
  • Memantau program dan aktiviti alam sekitar; dan
  • Mempertingkatkan dan mempromosikan pengetahuan alam sekitar dan penglibatan umum mengenai alam sekitar.
 
 
 
 

Portal Rasmi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar